Impressum

Podaci o firmi

Tvrtka:

Hadria d.o.o. za promet i usluge

Skraćeni naziv:

Hadria d.o.o.

Sjedište i adresa:

Novalja, Zeleni put 7

OIB:

99530879287

Matični broj subjekta (MBS):

080155240

Registarski sud:

Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital Društva:

13.720.300,00 kn - uplaćen u cijelosti

Žiro račun:

Banka: HR2924020061100469356
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Žiro račun:

Banka: 2340009-1110468301

Privredna banka Zagreb d.d.

Direktor društva:

Grga Kodrić

Prokurist:

Milan Jukić