Politika privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka/privatnosti

HADRIA d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka i to na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje obveza tvrtke. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Tvrtka informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Hadria d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Podaci pokriveni sustavom Politike privatnosti

Podatke koje tvrtka prikuplja i koji su zaštićeni:

 • Ime i Prezime
 • Datum rođenja
 • Adresa
 • E-mail adresa
 • Broj telefona i/ili faxa
 • Ostali podaci koje nam napomente, a želite da ostanu tajni

U svako doba možete otkazati zaštitu nad ovim podacima i to izričitom izjavom u pismenom obliku.

Vrijeme trajanja politike privatnosti

U trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete da Vas kontaktiramo i ulazite u našu mailing listu. Zaštita Vaših podataka je trajna, a u svakom trenutku možete zatražiti uklanjanje s naše mailing liste.

Sadržaj politike privatnosti

Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka, jer je to protivno našoj politici o privatnosti. HADRIA d.o.o. se drži stroge politike „no spam". Tražimo Vaše posebno dopuštenje ako želite da Vas kontaktiramo po pitanju naših posebnih ponuda i akcija. HADRIA ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrukuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti uklonjena ukoliko je to moguće i to u što kraćem roku.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup na svoje stranice I ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.
Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan tvrtke HADRIA d.o.o. bez Vaše dozvole, osim:

 • U slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza;
 • U slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka;
 • U slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu;
 • U slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke (čl. 7., st. 3., toč. 1., 2., 3. i 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka);
 • U slučajevima kada je uključenost druge strane neophodna za ispravno funkcioniranje stranica. U takvim slučajevima, a prije dostave osobnih podataka, druga strana se tvrtci HADRIA obvezuje na čuvanje poslovne tajne.
 • U slučaju eventualne prodaje ili prijenosa cjelokupnog odnosno odgovarajućeg dijela vlasništva HADRIA d.o.o., zadržavamo pravo prodaje ili prenošenja Vaših podataka trećoj strani koja je subjekt prodaje ili prijenosa: provodi svoje poslovanje u okviru sličnih aktivnosti ili usluga te pristaje na obveze ove politike o zaštiti osobnih podataka.

Popunjavajući formulare na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

Tajnost podataka

Želimo naglasiti da prilikom posjeta svih web stranica tvrtke HADRIA d.o.o. Vaši podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati osobne podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima koje smo naveli u prethodnom poglavlju.

Statistika

Na našim web stranicama korišteni su neki statistički programi. Ovi programi ne upotrebljavaju osobne podatke, već nam omogućuju da naše stranice prilagodimo tako da budu efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje. Stranice prilagođavamo pojedinim web preglednicima, kako bi iste bile što efikasnije, a oslanjajući se na strukturu te posjećenost stranica.

Upotreba cookie-a i on-line tehnologije

Naš server koristi cookie tehnologiju kako bi se olakšalo pregledavanje naših web stranica. Podaci prikupljeni na taj način koristiti će se isključivo za poboljšanje pregleda stranica te za našu statističku analizu. Pregled naših stranica moguć je u bez uporabe cookie-a, ukoliko je Vaš web preglednik tako podešen.

Informacije prikupljamo i korištenjem pikselskih oznaka, mrežnih signala, praznih GIF-ova ili sličnih sredstava (zajedničkim nazivom pikselske oznake), koje nam omogućuju saznati kada posjećujete naš portal i kako koristite naše e-mail poruke ili oglase.

Poruka elektronskom poštom

Ukoliko nas želite kontaktirati putem obrasca ili nam šaljete e-mail s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, mi te podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Ankete i upitnici

Na našim stranicama povremeno provodimo ankete i upitnike. Podatke koje prikupimo tom prigodom koristimo isključivo za potrebe tvrtke HADRIA d.o.o. Ukoliko na nekoj našoj stranici objavimo uzorak nekog od odgovora iz ankete, takav uzorak ne sadržava osobne podatke.

Promidžbene nagradne igre

Pri organizaciji nagradnih igara tvrtka HADRIA d.o.o. objavljuje između ostalog i na svojim internet stranicama obavijesti i detalje istih. Za natjecanja i nagradne igre kojima omogućujemo elektronsko pristupanje, koristiti ćemo Vaše osobne podatke samo u svrhu realiziranje istih (stupanje u kontakt s pobjednikom i sl.). Osobni podaci prikupljeni prilikom organizacije nagradnih igara ne dijelimo ni s kim izvan tvrtke HADRIA d.o.o., osim dobavljača koji nam pomažu pri organizaciji igara i koji imaju zakonsku obvezu čuvanja tajnosti svih dostupnih podataka. Po završetku nagradne igre, brišemo dostavljene podatke iz naših baza ukoliko to od nas zatražite pismenim putem.

Zaštita osobnih podataka djece

HADRIA d.o.o. savjetuje roditelje i skrbnike da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu te o oprezu koji je potreban prilikom korištenja interneta. Naše internet stranice koje bi mogle privući djecu i eventualno prikupljaju osobne podatke djece mlađe od 14 godina, izrađene su u namjeri da u najvećoj mogućoj mjeri štite prava djece i njihovu privatnost. Sukladno toj namjeri i nastojanju tvrtka HADRIA d.o.o.:

 • NE prikuplja, NE koristi i NE otkriva podatke pomoću kojih se može kontaktirati s djecom putem interneta, osim u slučaju promidžbenih igara na internetu. Takvi podaci, za kontaktiranje putem interneta, koriste se bez dopuštenja roditelja, samo za neposredno odgovaranje na djetetov zahtjev i neće se koristiti ni za kakve druge namjere;
 • NE prikupljamo osobne podatke za kontaktiranje izvan interneta, osim radi dodjele nagrada, a i tada samo uz dopuštenje roditelja
 • NE dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja
 • NE omogućujemo djeci da, bez dozvole roditelja, javno objavljuju ili da na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih ih se može kontaktirati, niti potičemo djecu da, radi sudjelovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti, otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti.
 • U slučajevima kada je djeci mlađoj od 14 godina dopušteno sudjelovati u nagradnim igrama, zahtijevamo od djeteta da prvo zatraži dozvolu za sudjelovanje od svojih roditelja ili zakonskih zastupnika, te da upiše e-mail adresu svojih roditelja ili zastupnika.
 • Ako dijete mlađe od 14 godina osvoji neku nagradu, o tome se elektronskom poštom, telefonom ili pismenim putem obavještavaju roditelji ili staratelji.
 • Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se s naše baze podataka ukoliko roditelji to od nas zatraže
 • Kao roditelj ili staratelj, uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ukoliko se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i korištenje podataka o Vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, slobodno nas kontaktirajte.
 • Osim navedene, HADRIA d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđene posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

Kontrola

U svako doba možete zatražiti pregled svih osobnih podataka, koje smo od Vas dobili na nekoj od našim internet stranica. Na Vaš zahtjev rado ćemo ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka) ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, slobodno nas kontaktirajte.

Vaša suglasnost

Popunjavajući formulare na našim internet stranicama jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni, da imate sva prava sklopiti ovaj posao, te da ste u cijelosti suglasni da HADRIA d.o.o. Vaše podatke prikuplja i koristi u skladu sa Zakonom i uvjetima naše Politike privatnosti.

Linkovi

Na našim stranicama trudimo se uputiti Vas na internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Važno je naime za napomenuti da napuštanjem internet stranica tvrtke HADRIA d.o.o. naša Politika privatnosti prestaje.

Promjene i prestanak

Tvrtka HADRIA d.o.o. zadržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg djela ovih internet stranica te uvjeta korištenja i politike privatnosti u bilo kojem trenutku u skladu s obvezujućim propisima. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na našim internet stranicama.

Napuštanjem stranica tvrtke HADRIA d.o.o. Politika privatnosti prestaje važiti.