Czas operacyjny: 01.01.2024 – 31.12.2024.

Info

Regulamin kempingu

Dear Guests, to ensure a pleasant say for al the guest at the campsite Omišalj, we invite you to follow the house rules.

Regulamin kempingu Omišalj

 1. W obozie mogą przebywać goście zameldowani w recepcji, natomiast osobom niepełnoletnim musi towarzyszyć rodzic lub opiekun. Za każdego niezarejestrowanego gościa płaci się nadzieję za szkody wyrządzone obozowi i zagrażające bezpieczeństwu innych gości w wysokości 200,00 €. Nieprzestrzeganie tej zasady jest uważane za wystarczający powód do wykrycia cateringu.
 2. Recepcja zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu i usunięcia gości, których zachowanie zakłóca spokój i przyjemny pobyt innych Gości.
 3. Zabrania się uszkadzania drzew i pozostałej zieleni w jakikolwiek sposób, zabierania piasku z plaży, ogradzania obszaru, na którym się przebywa oraz wykonywania jakichkolwiek prac na działce kempingowej czy miejscu kempingowym, gdyż w przeciwnym razie pobrana zostanie od gościa każda powstała wskutek tego szkoda, a personel ma w tym przypadku prawo do skrócenia pobytu gościa na Kempingu.
 4. Zameldowanie gości na Kempingu następuje od godz. 12:00 w przypadku gości na działkach kempingowych i od 17:00 w przypadku gości w domkach mobilnych. Wymeldowanie gości z działek kempingowych do godz. 12:00, a gości ,który korzystali z domków mobilnych do godz. 10:00.Przy wymeldowaniu po podanych terminach, pobrana zostanie opłata za jeszcze jeden dzień pobytu, lecz bez prawa do korzystania z zakwaterowania.
 5. W czasie swojego pobytu na Kempingu goście są zobowiązani do posiadania przy sobie zgłoszenia zameldowania, które otrzymali przy meldowaniu się na recepcji oraz do przedłożenia go na prośbę pracownikom Kempingu.
 6. Osoby odwiedzające przyjaciół lub rodzinę będącą gośćmi Kempingu, swoje pojazdy muszą pozostawić na parkingu poza Kempingiem oraz wizytę zgłosić na recepcji. Zezwala się na odwiedziny w godzinach od 8:00 do 21:00, trwające maksymalnie 2 godziny, a jeśli odwiedzający przedłużą swoją wizytę do ponad 2 godzin, zobowiązani są do zapłacenia przy wyjściu wejściówki dziennej zgodnie z obowiązującym cennikiem wejściówki przy wyjściu.
 7. Wjazd i wyjazd z Kempingu oraz jazda osobowymi lub innymi pojazdami mechanicznymi w obrębie Kempingu jest możliwa tylko między godziną 07:00 a 23:00.
 8. Parkowanie samochodów poza wynajmowaną parcelą jest zabronione. Parkowanie samochodów dla Gości przebywających w domkach mobilnych jest zapewnione na wspólnym parkingu. Parkowanie samochodów przed domkami mobilnymi jest zabronione.
 9. Rozkładanie namiotu i przedsionka do namiotu jest dozwolone tylko w godzinach od 08:00 do 21:00.
 10. Rozpalanie ognia na obszarze kempingu, na plaży lub w innych miejscach jest zabronione. W mobile home lub na wynajmowanej parceli dozwolone są wyłącznie grille gazowe lub elektryczne. Miejsce do grillowania zlokalizowane jest w pobliżu węzła sanitarnego(max. do 21:00).
 11. W czasie pobytu gości nie zezwala się na hałasowanie (poprze użycie odbiorników radiowych, telewizorów, instrumentów muzycznych itp.) oraz przeszkadzanie innym gościom głośnymi rozmowami, krzykiem, trzaskami czy w innym sposób, o jakiejkolwiek porze dnia/nocy. Wszystkich gości, którzy przeszkadzają lub w jakikolwiek sposób zakłócają pobyt i urlop innym gościom, bądź w jakikolwiek sposób uszkadzają mienie Kempingu lub innych gości, personel Kempingu może oddalić z Kempingu, pobierając opłatę za pobyt i całą ewentualnie powstałą szkodę. Całkowity spokój i cisza na Kempingu obowiązują od godz. 23:00 do 7:00 oraz od 13:00 do 15:00.
 12. Maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdami na Kempingu wynosi 20 km/h. Piesi mają pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami. PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI NA DZIECI!
 13. Goście są zobowiązani mieć na uwadze czystość wszystkich obszarów, z których korzystają. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie do przewidzianych do tego koszów i kontenerów ustawionych na Kempingu. Pomieszczenia sanitarne goście są zobowiązani pozostawić po sobie w uporządkowanym stanie.
 14. Woda we wszystkich częściach Kempingu nadaje się do picia. Prosimy gości o korzystanie z wody świadomie i z umiarem.
 15. Kontrolę stanu wyposażenia domków mobilnych przeprowadza się przy wymeldowaniu gości oraz w przypadku uszkodzenia bądź braków wyposażenia, personel jest upoważniony do pobrania od gościa opłaty za całą powstałą szkodę w rzeczywistej wysokości.
 16. Jeśli odnalezione zostaną pozostawione, zgubione lub zapomniane przedmioty, goście mogą je przekazać na recepcję.
 17. Aby podłączyć lub odłączyć prąd, skontaktuj się z recepcją obozu. Kontrolę poprawności instalacji elektrycznych wykonuje odpowiedzialny pracownik obozu. Uszkodzone instalacje elektryczne zostaną odłączone od sieci elektrycznej obozu.
 18. Swoje cenne przedmioty (biżuterię, pieniądze itp.) goście mogą, za opłatą, złożyć w sejfie znajdującym się na recepcji.
 19. HADRIA d.o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualną kradzież, uszkodzenie i utratę mienia gości. Wyłącza się również odpowiedzialność za szkodę spowodowaną wskutek siły wyższej, stąd rekomenduje się gościom ubezpieczenie swojego mienia.
 20. Rozliczenia i płatności za wykorzystane usługi goście mogą dokonać w dniu wyjazdu lub w każdym innym dniu najpóźniej do godz. 20:30. W celu uniknięcia tłoku lub w przypadku wyjazdu o wczesnej porze, zaleca się, aby goście dokonali płatności przed planowanym wyjazdem.
 21. Nie zezwala się na mycie naczyń lub pranie w miejscach to tego nieprzeznaczonych.
 22. Nie zezwala się na zatrzymywanie się, gromadzenie i nocowanie na plaży po godzinie 23:00.
 23. Nie zezwala się na mycia pojazdów, przyczep lub łodzi w jakimkolwiek miejscu w obrębie Kempingu.
 24. Poczta dociera codziennie po południu, z wyjątkiem sobót i niedziel i można ją odebrać w centrum informacyjnym.
 25. Wszystkie uwagi i skargi goście Kempingu mogą kierować wyłącznie na: omisalj@hadria.biz
 26. Wszystkim gościom, którzy nie będą przestrzegać jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu oraz w jakikolwiek sposób będą naruszać lub zakłócać pracę Kempingu lub pobyt pozostałych gości, jak również zagrażać mieniu innych, usługa pobytu i zakwaterowania na Kempingu zostanie wypowiedziana, a pracownicy oddalą takie osoby z Kempingu, pobierając od nich opłatę za ewentualnie powstałą szkodę.

Regulamin dla właścicieli zwierząt domowych

 1. Zezwala się na pobyt zwierząt domowych na Kempingu, w wyjątkiem zwierząt, które w jakikolwiek sposób mogą doprowadzić do niebezpieczeństwa lub zakłócić bezpieczny i przyjemny pobyt gości. Personel Kempingu jest upoważniony zażądać od właściciela zwierzęcia, który nie przestrzega regulaminu, aby opuścił Kemping.
 2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do przedłożenia przy dojeździe na recepcji świadectwa szczepień oraz do opłacenia za zwierzęta opłaty zgodnej z oficjalnym cennikiem Kempingu. Goście są zobowiązani do prowadzenia zwierząt na smyczy, w kagańcu oraz do trzymania ich przywiązanych również wewnątrz jednostki zakwaterowania. Goście są zobowiązani do posprzątania odchodów swoich zwierząt domowych oraz wyrzucenia ich do przewidzianych do tego koszy.
 3. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na recepcję, do sklepów, węzłów sanitarnych i ogólnie wszelkich pomieszczeń zamkniętych, a w szczególności na place zabaw.
 4. Kąpanie zwierząt domowych jest dopuszczone tylko na specjalnie oznaczonej części plaży. Przebywanie i pływanie w innych częściach plaży wśród innych pływaków jest surowo wzbronione.
 5. Zwierzęta domowe można kąpać pod prysznicem tylko pod przeznaczonymi do tego prysznicami znajdującymi się w węzłach sanitarnych. Prysznic w miejscach przeznaczonych dla gości będzie karany.
 6. Zwierzęta nie mogą w żaden sposób zakłócać porządku i spokoju w obozie. Właściciele ponoszą wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez ich zwierzęta.

Interaktywna mapa kempingu

Spójrz na mapę kempingu Omišalj i znajdź swoją drogę.

Odkryć
Wyznacz trasę

Kliknij i zaplanuj swoją podróż w Google Maps

Obliczymy, jak daleko jesteś od Omišalj….

Szukasz idealnego miejsca na wakacje położonego bardziej na południe?

My już tutaj jesteśmy!

Odkryjcie nasz kemping Straško na wyspie Pag!

Odwiedź kemping Straško