Czas operacyjny: 01.01.2024 – 31.12.2024.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

HADRIA d.o.o. szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych poprzez zbieranie tylko niezbędnych, podstawowych informacji o klientach / użytkownikach, które są niezbędne do wypełnienia obowiązków firmy. Gromadzenie i przechowywanie danych odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Firma informuje klientów o sposobie wykorzystania zebranych danych, regularnie dając klientom wybór w zakresie wykorzystania ich danych, w tym możliwość zadecydowania, czy chcą usunąć ich nazwisko z list wykorzystywanych w kampaniach marketingowych. Wszystkie dane użytkowników są ściśle przechowywane i są dostępne tylko dla pracowników, którzy potrzebują tych danych do wykonania pracy. Wszyscy pracownicy Hadria d.o.o. a partnerzy biznesowi są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad prywatnośc

Dane objęte systemem Polityki Prywatności
Dane zbierane przez firmę, które są chronione:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu i / lub faksu
 • Inne informacje, które są nam przekazywane, a które użytkownik chce zachować w tajemnicy

W każdej chwili można anulować ochronę tych danych, składając wyraźne oświadczenie na piśmie.

Okres obowiązywania polityki prywatności
Podając swoje dane wyrażasz zgodę na kontakt i wpisanie na naszą listę mailingową. Ochrona Twoich danych jest trwała iw każdej chwili możesz zażądać usunięcia z naszej listy mailingowej.

Treść polityki prywatności
Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie udostępniamy Twojego adresu e-mail i innych informacji osobom trzecim bez Twojej zgody, ponieważ jest to sprzeczne z naszą polityką prywatności. Firma HADRIA d.o.o. uznaje zasadę "no spam". Jeżeli użytkownik chciałby być informowany o specjalnych ofertach, firma HADRIA d.o.o. poprosi o specjalną zgodę. HADRIA d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe pomyłki lub pomyłki spowodowane siłą wyższą lub innymi okolicznościami, które powodują przypadkowe naruszenie gwarantowanej ochrony danych osobowych. W takich sytuacjach firma HADRIA d.o.o. gwarantuje, że błąd zostanie usunięty tak szybko, jak to możliwe. Gromadzimy tylko te dane osobowe, które są nam dobrowolnie przekazywane. Nie wymagamy przesyłania żadnych informacji, celem umożliwienia dostępu do witryny, i nie prosimy o ujawnianie większej ilości informacji, niż jest to naprawdę konieczne, aby uczestniczyć w jakiejkolwiek aktywności na naszej stronie. Nie sprzedajemy, nie przekazujemy ani nie ujawniamy informacji, które zbieramy na naszej stronie internetowej nikomu spoza HADRIA d.o.o. bez Twojej zgody, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • W przypadkach, gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych;
 • W przypadkach, gdy jest to konieczne dla ochrony Twojego życia lub nietykalności cielesnej, a nie możesz wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 • W przypadkach, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym;
 • W przypadkach, gdy samodzielnie opublikowałeś te informacje (art. 7 ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych);
 • W przypadkach, gdy udział drugiej strony jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania stron. W takich przypadkach, przed przekazaniem danych osobowych, druga strona zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej.
 • W przypadku ewentualnej sprzedaży lub przeniesienia całości lub odpowiedniej części własności HADRIA d o.o. zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży lub przekazania Twoich danych podmiotowi trzeciemu, który jest przedmiotem sprzedaży lub przeniesienia: prowadzi swoją działalność w ramach podobnej działalności lub usług i zgadza się z tą polityką.

Wypełniając formularze na naszej stronie internetowej, gwarantujesz, że podane przez Ciebie informacje są poprawne oraz że w pełni przestrzegasz postanowień naszej Polityki Prywatności oraz warunków w niej określonych.

Poufność danych
Pragniemy podkreślić, że odwiedzając wszystkie strony internetowe HADRIA d.o.o. Twoje informacje pozostają poufne, chyba że chcesz je ujawnić dobrowolnie. Zobowiązujemy się nie ujawniać innym stronom danych osobowych, które otrzymaliśmy, z wyjątkiem przypadków wymienionych w poprzednim rozdziale.

Statystyka
Na naszej stronie internetowej zastosowano pewne programy statystyczne. Programy te nie wykorzystują danych osobowych, ale pozwalają nam dostosowywać nasze witryny, aby były bardziej wydajne i łatwiejsze dla naszych gości. Dostosowujemy strony do poszczególnych przeglądarek internetowych, tak aby były jak najbardziej wydajne, opierając się na strukturze i ruchu na stronach.

Korzystanie z plików cookies
W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego firma Hadria d.o.o stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Zebrane w ten sposób dane będą wykorzystywane wyłącznie do ulepszania wyświetleń strony i do naszej analizy statystycznej. Przeglądanie naszych stron jest możliwe bez wykorzystywania plików cookies, o ile Twoja przeglądarka internetowa jest skonfigurowana w ten sposób.Zbieramy również informacje za pomocą znaczników pikselowych, sygnałów sieciowych, pustych plików GIF lub podobnych środków (zwanych powszechnie znacznikami pikselowymi), które pozwalają nam dowiedzieć się, kiedy odwiedzasz nasz portal i jak korzystasz z naszych e-maili lub reklam.

E-mail
Jeśli chcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza lub wysłać do nas wiadomość e-mail z danymi osobowymi, dzięki którym możesz zostać zidentyfikowany, wykorzystujemy te informacje wyłącznie w celu realizacji Twoich żądań.

Ankiety i kwestionariusze
Od czasu do czasu przeprowadzamy ankiety i kwestionariusze na naszej stronie internetowej. Dane, które przy tej okazji zbieramy, wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby HADRIA d.o.o. Jeżeli na jednej z naszych stron publikujemy próbkę którejkolwiek odpowiedzi z ankiety, próbka taka nie zawiera danych osobowych.

Loterie promocyjne
Organizując gry z nagrodami firma HADRIA d.o.o. publikuje między innymi zawiadomienia i ich szczegóły na swojej stronie internetowej. W przypadku konkursów i gier z nagrodami, które umożliwiają dostęp elektroniczny, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu ich realizacji (kontakt ze zwycięzcą itp.). Nie udostępniamy danych osobowych zebranych podczas organizacji gier z nagrodami nikomu spoza firmy HADRIA d.o.o., z wyjątkiem dostawców, którzy pomagają nam organizować gry i którzy mają prawny obowiązek zachowania poufności wszystkich dostępnych danych. Po zakończeniu losowania nagród usuwamy przesłane dane z naszych baz danych, jeśli zażądasz tego od nas na piśmie.

Ochrona danych osobowych dzieci
HADRIA d.o.o. radzi rodzicom i opiekunom, aby nauczyli dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi w Internecie oraz ostrożności wymaganej podczas korzystania z Internetu. Nasze strony internetowe, które mogą przyciągać dzieci i być może gromadzić dane osobowe dzieci poniżej 14 roku życia, są zaprojektowane tak, aby chronić prawa i prywatność dzieci w jak największym stopniu. Zgodnie z tym zamiarem i wysiłkiem firma HADRIA d.o.o .:

 • NIE gromadzi, nie wykorzystuje ani nie ujawnia informacji, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z dziećmi przez Internet, z wyjątkiem gier promocyjnych online. Informacje te, do kontaktu przez Internet, są wykorzystywane bez zgody rodziców, jedynie w celu bezpośredniej odpowiedzi na prośbę dziecka i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu;
 • NIE zbieramy osobistych danych kontaktowych offline, z wyjątkiem w celu przyznania nagród, a nawet wtedy tylko za zgodą rodziców
 • NIE udostępniamy żadnych danych osobowych stronom trzecim bez uprzedniej zgody rodziców
 • NIE zezwalamy dzieciom bez zgody rodziców na publiczne ujawnianie lub w inny sposób rozpowszechnianie informacji umożliwiających identyfikację osoby lub innych materiałów, które nam przesyłają, ani nie zachęcamy dzieci do ujawniania większej ilości informacji na temat udziału w loteriach lub innych działaniach. Dane, niż jest to konieczne do wzięcia udziału w danej działalności.
 • W przypadkach, w których dzieci poniżej 14 roku życia mogą brać udział w loteriach, wymagamy, aby dziecko najpierw poprosiło rodziców lub opiekunów prawnych o pozwolenie na udział oraz wpisało adres e-mail swoich rodziców lub opiekunów.
 • Jeżeli dziecko w wieku poniżej 14 lat wygrywa nagrodę, rodzice lub opiekunowie są powiadamiani e-mailem, telefonicznie lub pisemnie.
 • Dane osobowe dziecka i rodziców są usuwane z naszej bazy danych, jeśli rodzice tego zażądają
 • Jako rodzic lub opiekun zawsze masz prawo zażądać dostępu do wszystkich danych osobowych Twojego dziecka, które otrzymaliśmy na jednej z naszych witryn, możesz zażądać usunięcia danych (jeśli te informacje są nadal w naszej bazie danych) oraz / lub zabronić nam gromadzenia i wykorzystywania informacji o Twoim dziecku w przyszłości. Jeśli jesteś rodzicem i chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.
 • Oprócz powyższego HADRIA d.o.o. gwarantuje ochronę danych osobowych dzieci przewidzianą przez szczególne przepisy regulujące tę sprawę.

Kontrola danych osobowych
W każdej chwili możesz zażądać przeglądu wszystkich danych osobowych, które otrzymaliśmy od Ciebie na jednej z naszych stron internetowych. Na Twoje żądanie chętnie zaktualizujemy, poprawimy lub usuniemy te dane (jeśli dane te nadal znajdują się w naszych bazach danych) lub zaprzestaniemy ich wykorzystywania w przyszłości. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.

Twoje prawa
Wypełniając formularze na naszej stronie internetowej, użytkownik gwarantuje, że podane przez niego informacje są poprawne oraz że w pełni zgadza się, aby HADRIA d.o.o. gromadziła dane i wykorzystywała je zgodnie z prawem i warunkami naszej Polityki prywatności.

Linki do innych stron
Na naszych stronach możemy odsyłać Cię do innych stron internetowych. Należy zaznaczyć, że opuszczając stronę internetową HADRIA d.o.o. nasza Polityka prywatności przestaje obowiązywać.

Zmiany i wypowiedzenie
HADRIA d.o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania udostępniania całości lub części tej strony internetowej oraz warunków użytkowania i polityki prywatności w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji na naszej stronie internetowej. Opuszczając strony HADRIA d.o.o. Polityka prywatności przestaje obowiązywać.