Czas operacyjny: 01.01.2024 – 31.12.2024.

Warunki użytkowania

Dostęp do strony internetowej firmy HADRIA d.o.o., zwanej dalej firmą oraz zawarte w niej dane podlegają określonym warunkom i zasadom.

Cała zawartość stron internetowych www.hadria.biz, www.campingstrasko.com i www.campingomisalj.com

oraz powiązanych z nią domen jest chroniona prawem autorskim i prawami pokrewnymi, zgodnie z regulacjami i przepisami Republiki Chorwacji i nie może być rozpowszechniana ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób do celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody firmy HADRIA d.o.o.. Opublikowane dokumenty, dane, zdjęcia i informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na indywidualne potrzeby użytkowników w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych.

Uzyskując dostęp do przeglądania i korzystania z powyższych stron internetowych, użytkownik akceptuje chorwackie prawo materialne, które ma zastosowanie do interpretacji i skutków prawnych wszystkich zezwoleń, wyłączeń i niniejszych Warunków użytkowania. Sądy chorwackie mają jurysdykcję nad wszystkimi roszczeniami i sporami wynikającymi z lub w związku z korzystaniem z tych stron.

Informacje publikowane na tej stronie są uważane za dokładne i wiarygodne w momencie ich wprowadzenia. Należy zaznaczyć, że istnieje możliwość odstępstw od dokładności, prawdziwości i rzetelności danych publikowanych na tej stronie firmy. Publikowanych informacji nie należy traktować jako podstawy do podejmowania ważnych decyzji. HADRIA d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe, majątkowe lub niemajątkowe szkody lub wydatki poniesione w wyniku wykorzystania lub niemożności wykorzystania informacji opublikowanych na tej stronie.

Firma może w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia, zaktualizować lub zmienić informacje na powyższych stronach internetowych.

Ceny podane na stronie zawierają podatek VAT i inne podatki, chyba że na stronie internetowej, w wiadomości e-mail i / lub potwierdzeniu podano inaczej. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółami zakwaterowania oraz szczegółami związanymi z ofertami i ceną przed dokonaniem rezerwacji.

Powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie projektów graficznych związanych ze stronami, poszczególnych elementów stron, projektów logo HADRIA i / lub Camp Straško i Camp Omišalj i Hotel Loža bez wyraźnej pisemnej zgody HADRIA D.o.o. jest zabronione.

Warunki użytkowania obowiązują do momentu wypowiedzenia przez użytkownika lub HADRIA d.o.o.. Wypowiedzenie użytkownika jest możliwe w dowolnym momencie i oznacza zakończenie korzystania z powyższych witryn internetowych oraz usunięcie wszystkich materiałów i treści pobranych i używanych z tego samego adresu internetowego.

Prosimy również o zapoznanie się z Polityką prywatności i Ogólnymi warunkami handlowymi firmy HADRIA d.o.o.