Pogoji uporabe

Za pristopanje do spletnih strani podjetja HADRIA d.o.o., v nadaljevanju teksta podjetje, in do vsebovanih podatkov, veljajo navedeni pogoji in pravila.

Celotna vsebina internetnih strani www.hadria.biz, www.campingomisalj.com in www.kampstrasko.com ter pripadajočih domen, je zaščitena z avtorskimi in sorodnimi pravicami, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Hrvaške in se jih kot takšne ne sme distribuirati ali na kakršen koli način uporabljati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja HADRIA. Objavljeni dokumenti, podatki, fotografije in informacije se lahko uporabljajo samo za individualne potrebe uporabnikov in ob spoštovanju avtorskih in sorodnih pravic.

S pristopom do njih, z uporabljanjem in pregledovanjem teh internetnih strani sprejemate in soglašate s hrvaškim materialnim pravom in priznavate, da je le-to izključno merodajno za tolmačenje, uporabo in pravne učinke teh Pogojev uporabe. Hrvaška sodišča so pristojna za vse zahteve in spore, ki bi nastali kot rezultat uporabe predmetnih strani ali v povezavi z njimi.

Informacije, ki bodo objavljene na teh internetnih straneh, se smatrajo kot točne in zanesljive v trenutku njihovega vnosa. Pomembno je opozoriti, da obstaja možnost odstopanja od točnosti, resničnosti in zanesljivosti podatkov, ki so objavljeni na teh straneh podjetja. Objavljenih informacij se ne sme smatrati kot podlago za sprejemanje pomembnih odločitev. Podjetje HADRIA d.o.o. ne bo odgovarjalo za morebitno posredno ali neposredno, naključno, materialno ali nematerialno škodo ali strošek, ki bi nastali kot rezultat uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, ki so objavljene na teh internetnih straneh.

Podjetje lahko kadarkoli brez predhodne najave osveži ali spremeni podatke na teh internetnih straneh.

Cene, ki so navedene na teh spletnih straneh, vključujejo DDV in ostale davke, razen v kolikor to ni drugače navedeno na internetni strani, emailu in/ali potrdilu. Prosimo Vas da skrbno preverite podatke o namestitveni enoti in podrobnosti glede ponudbe in ceno, preden rezervirate namestitev.

Prepovedano je razmnoževanje, reprodukcija ali distribucija dizajna, posameznih elementov strani, oblike logotipa podjetja HADRIA in/ali kampa Straško ali kampa Omišalj ter hotelov Loža brez izrecne pisne odobritve s strani podjetja HADRIA.

Pogoji uporabe se implementirajo do odpovedi le-teh z Vaše strani ali s strani HADRIA d.o.o., Vaša odpoved je možna v katerem koli trenutku in pomeni prenehanje uporabe teh strani in izničenje vseh materialov ter svebin, ki so bile prevzete in uporabljene s tega istega spletnega naslova.

Prosimo Vas, da upoštevate Politiko zasebnosti in Splošne pogoje rezervacije podjetja HADRIA d.o.o.