Openingstijd: 01.01.2024 – 31.12.2024.

Gebruiksvoorwaarden

De volgende voorwaarden en regels zijn van toepassing op toegang en gegevens van de pagina’s van het bedrijf HADRIA d.o.o., verder in tekst: het bedrijf.

De hele inhoud van de internet pagina’s www.hadria.biz, www.campingomisalj.com en www.kampstrasko.com en bijbehorende domeinen zijn beschermd door auteursrecht en andere rechten, volgens de geldende wetten van de Republiek Kroatië, en mogen daardoor niet gedistribueerd worden of op andere manier gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf HADRIA. Gepubliceerde documenten, gegevens, foto’s en informatie mogen alleen voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden door de gebruiker met in acht name van auteursrecht en andere rechten.

Met toegang, overzicht en gebruik van deze internet pagina’s stemt u in en onderwerpt u zich aan het Kroatische recht als enige toepasbaar recht voor interpretatie, toepassing en juridische gevolgen van deze gebruiksvoorwaarden. Kroatische rechtbanken zijn bevoegd voor alle verzoeken en geschillen die volgen als een resultaat van het gebruik van deze pagina’s of die daarmee verbonden zijn.

Informatie die gepubliceerd is op deze internet pagina’s wordt als correct en geloofwaardig beschouwd op het moment van invoering. Het is belangrijk om te vermelden dat de mogelijkheid bestaat dat gegevens niet volledig correct, waar of geloofwaardig zijn op de pagina’s van het bedrijf. Gepubliceerde informatie kan geen basis zijn voor het nemen van belangrijke beslissingen. HADRIA d.o.o. is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte of directe, toevallige, materiële, of niet materiële schade of kosten die veroorzaakt zijn door het gebruik of het niet gebruiken van informatie die gepubliceerd is op deze pagina’s.

Het bedrijf kan op ieder moment zonder aankondiging gegevens wijzigen of veranderen op deze internet pagina’s.

Prijzen op deze internet pagina’s zijn inclusief BTW en andere belastingen, behalve als het anders vermeld is op de internet pagina’s, e-mail en /of bevestiging. Wij verzoeken u om aandachtig de gegevens over de accommodatie te lezen en de details betreffende de aanbieding en prijzen voor dat u accommodatie reserveert.

Het is verboden om het design, elementen van de pagina’s, het design logotype van het bedrijf HADRIA en/of camping Straško , camping Omišalj en het hotel Loža te kopiëren, reproduceren of te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf HADRIA.

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tot het moment van opheffing van dezelfde door u of door HADRIA d.o.o., opheffing van uw zijde is mogelijk op ieder moment en betekent beëindiging van het gebruik van deze pagina’s en verwijdering van al het verkregen materiaal en inhoud en stopzetting van het gebruik van deze pagina’s.

Wij vragen u voor uw aandacht voor het Privacy Beleid en de Algemene Voorwaarden voor Reserveringen van het bedrijf HADRIA d.o.o.