Beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelse af personoplysninger

Firmaet HADRIA d.o.o. respekterer privatlivets fred og er forpligtet til at beskytte personlige oplysninger således, at der udelukkende indsamles basisoplysninger om kunder/brugere, som er nødvendige for at opfylde selskabets forpligtelser. Indsamling og lagring af data foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i loven om beskyttelse af personoplysninger. Virksomheden informerer sine kunder om dataindsamlingsmetoden, og kunderne har mulighed for at vælge, hvorledes deres data anvendes, herunder har de mulighed for at vælge, om hvorvidt deres navn ønskes fjernet fra mailingliste, der anvendes til marketingskampagner. Alle informationer behandles strengt fortroligt og er kun tilgængelige for de ansatte, som har brug for pågældende data til at udøve deres arbejde. Hadria d.o.o. ansatte samt forretningspartnere er alle medansvarlige for overholdelse af denne politik.

Data omfattet af vor politik om beskyttelse af personoplysninger

Indsamlet og beskyttet data:

 • Navn og efternavn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer og fax
 • Øvrige oplysninger som kunderne oplyser og udtrykker ønske om at forblive fortrolige.

Ved skriftlig henvendelse kan beskyttelsen af disse data ophæves til enhver tid.

Fortrolighedspolitikkens varighed

Ved at indsende data accepterer man at blive kontaktet af vort firma, og man indgår således i vor mailingliste. Beskyttelsen af data er permanent, og man kan til hver en tid anmode om at blive fjernet fra vor mailingliste.

Fortrolighedspolitik

Det er strengt imod HADRIA d.o.o. fortrolighedspolitik at sælge, udleje eller stille e-mail og andre oplysninger til rådighed for tredje part uden samtykke. Vort firma har en streng "no spam” politik. Vi beder vore kunder om specifik tilladelse til at kontakte dem i forbindelse med specielle tilbud og rabatter. HADRIA er ikke ansvarlig for hændelige fejl, der kunne på grund af force majeure eller andre rimelige omstændigheder forårsage utilsigtet brud på garantien af databeskyttelse, men det garanteres, at fejlen vil blive rettet så hurtigt som muligt, hvis dette er muligt. Vi hverken sælger, overdrager eller videregiver oplysninger, der er indsamlet på vor hjemmeside til tredje part udenfor HADRIA d.o.o. uden kundernes samtykke, med undtagelse af

 • tilfælde, hvor dette er nødvendigt for at opfylde vore juridiske forpligtelser;
 • tilfælde, hvor dette er nødvendigt for at beskytte liv eller fysisk integritet, og hvor man ikke er i stand til at give sit samtykke til behandling af personlige oplysninger;
 • tilfælde, hvor dette er nødvendigt for opfyldelse af samfundsinteresse;
 • tilfælde, hvor man har givet oplysninger iflg. Loven om beskyttelse af personoplysninger (artikel 7, afsnit 3, pkt. 1, 2, 3 og 4);
 • tilfælde, hvor det er nødvendigt at inddrage en tredjepart for opretholdelse af et velfungerende website. I dette tilfælde vil HADRIA’s samarbejdspartner forud for udlevering af fortrolig data underskrive en kontrakt om beskyttelse af forretningshemmeligheder.
 • Vi forbeholder os retten til at sælge eller overdrage data til tredje part, der er beskæftiget med lignende aktiviteter eller tjenester og som accepterer at være bundet af vor fortrolighedspolitik i tilfælde af salg eller overdragelse af hele eller dele af firmaet HADRIA d.o.o.

Ved at udfylde formularen på vor hjemmeside garanterer man for oplysningers rigtighed og bekræfter, at man er indforstået med bestemmelserne i vor fortrolighedspolitik og anførte vilkår.

Fortrolige oplysninger

Vi ønsker at understrege, at oplysninger forbliver fortrolige under besøget på selskabet HADRIA d.o.o hjemmeside, medmindre man frivilligt ønsker at offentliggøre dem. Vi forpligter os til ikke at videregive personlige oplysninger, som vi har modtaget, bortset fra de i ovenfor nævnte tilfælde.

Statistik

Vi anvender statistikprogrammer på vor hjemmeside. Disse programmer bruger ikke personlige oplysninger, men gør vor hjemmeside mere effektiv og enklere at anvende for de besøgende. Hjemmesiden er tilpasset bestemte webbrowsere for at opnå større effektivitet afhængig af strukturen og antal besøgende på hjemmesiden.

Brugen af cookies og online teknologier

Vor server bruger cookie teknologien til at lette søgningen på vore hjemmesider. Data indsamlet på denne måde vil udelukkende blive anvendt til forbedring af sidevisninger og vore statistiske analyser. Visning af vor hjemmeside er mulig uden brug af cookies, hvis en browser er konfigureret således. Vi indsamler ligeledes oplysninger ved hjælp af pixel tags, netværk signal, tomme GIF'er eller tilsvarende midler (samlet kaldet for pixel tags), der giver os information om hvornår hjemmesiden besøges, samt hvordan vor e-mail beskeder og reklamer anvendes.

E-mail

Når man kontakter os via en formular eller sender en e-mail med personlige oplysninger, ud fra hvilke det er muligt at identificere en person, vil vi udelukkende anvende disse data til opfyldelse af denne persons forespørgsel.

Meningsmålinger og spørgeskemaer

Vi foretager med jævne mellemrum undersøgelser eller meningsmålinger på vore hjemmesider. De oplysninger vi indsamler ved denne lejlighed anvendes udelukkende af firmaet HADRIA d.o.o. Offentliggørelse af resultater eller svar fra en sådan undersøgelse indeholder ikke personlige data.

Salgsfremmende konkurrencer

HADRIA d.o.o. giver på sine hjemmesider blandt andet information om præmiekonkurrencer. I forbindelse med konkurrencer med elektronisk adgang, vil personlige data blive anvendt udelukkende til afvikling af selve konkurrencen (til at kontakte vinderen eller lignende). De indsamlede personlige data i forbindelse med en konkurrence vil ikke blive udleveret til tredje part uden for firmaet HADRIA d.o.o., undtagen eventuelle samarbejdspartnere, der indgår i selve afviklingen af konkurrencen, og som ligeledes underligges loven om beskyttelse af personoplysninger. Ved konkurrencens afslutning sletter vi de indsendte oplysninger fra vor database, hvis vi modtager skriftlig anmodning herom.

Beskyttelse af børns personlige oplysninger

HADRIA d.o.o. anbefaler forældre og/eller værge til at lære børn om sikker og ansvarlig håndtering af personoplysninger på internettet og forsigtighed ved anvendelse af internettet. Vore hjemmesider, der eventuelt kan tiltrække børns opmærksomhed og give anledning til indsamling af data fra børn under 14 år, er udarbejdet således, at de beskytter børns rettigheder og deres privatliv. I overensstemmelse med denne hensigt, foretager HADRIA d.o.o.

 • INGEN indsamling, anvender IKKE og udleverer EJ data, med hvilke man vil kunne kontakte børn via internettet, undtagen i forbindelse med konkurrencer. Oplysninger, med hvilke man kan kontakte børn via internettet, anvendes, uden særskilt tilladelse fra forældre eller værge, udelukkende på barnets anmodning og vil ikke blive anvendt til andre formål;
 • der indsamles IKKE personlige data med formålet at kontakte vedkommende uden for internettet, men udelukkende i forbindelse med udlevering af præmie og i det tilfælde kun efter samtykke fra forældre;
 • der udleveres IKKE personlige data til tredje part, men kun efter samtykke fra forældre;
 • det er IKKE muligt for børn, uden forældres samtykke, at offentliggøre eller på anden måde distribuere personlige data eller anden information, som de indsender for at vi kan kontakte dem i forbindelse med deltagelse i konkurrence eller anden aktivitet, eller til at afsløre yderligere oplysninger end de nødvendige for deltagelse i den givne aktivitet.
 • I tilfælde hvor det er tilladt for børn under 14 år at deltage i konkurrencer, kræver vi forældres eller værges samtykke, samt bekræftelse af forældres eller værges e-mail.
 • I tilfælde af, at et barn under 14 år vinder en præmie, kontaktes forældre eller værge via e-mail, telefon eller skriftligt.
 • Børns eller forældres personlige data slettes fra vor database, hvis forældrene anmoder om dette.
 • Som forældre eller værge har man til hver en tid ret til at anmode om adgang til personlige oplysninger, som vi har indsamlet om barnet, samt ret til at kræve disse oplysninger slettet (i tilfælde af at oplysningerne stadig er tilgængelige i vor database) og/eller ret til forbyde os at indsamle og anvende personlige oplysninger om deres barn i fremtiden. Man er velkommen til at kontakte os i tilfælde af, at man som forældre ønsker at gøre brug af denne ret.
 • Bortset fra de allerede nævnte vilkår, garanterer HADRIA d.o.o. beskyttelsen af børns personlige oplysninger reguleret af de særlige love om dette emne.

Kontrol

Man kan til hver en tid anmode om at få indsigt i sine personlige oplysninger, som vi har modtaget gennem vore hjemmesider, og vi vil med glæde opdatere, rette eller slette disse oplysninger på opfordring (skulle disse oplysninger stadig ligge i vores database).

Samtykke

Ved at udfylde formularer på vor hjemmeside garanterer man, at de afgivne oplysninger er korrekte, at man er økonomisk habil, og at man har alle rettigheder til at indgå denne forretningsaftale, samt at man er indforstået med at HADRIA d.o.o. anvender disse oplysninger i henhold til loven og vor fortrolighedspolitik.

Links

På vor hjemmeside gør vi os umage for at henvise til andre relaterede internetsider, hvis indhold er af en given kvalitet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at så snart man forlader HADRIA d.o.o. hjemmeside, ophører vor fortrolighedspolitik.

Ændringer og opsigelse

Firmaet HADRIA d.o.o. forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde hele eller dele af denne hjemmeside og de gældende vilkår for anvendelse, samt fortrolighedspolitikken, til enhver tid i overensstemmelse med gældende regler. Ændringerne træder i kraft ved offentliggørelse på vore hjemmesider.

Forlader man firmaet HADRIA d.o.o. hjemmesider er fortrolighedspolitikken ikke længere gældende.